Kontakt

Prevádzka:
Kysucká 3
010 01 Žilina
Areál Slovena a.s.
Facebook: fb.com/SoftelTrading

Zodpovedná osoba: Marián Mažári, mazari@softeltrading.com, +421 948 844 933


Sídlo firmy / Fakturačné údaje:
SOFTEL TRADING spol. s r.o.
Mariánske námestie 29/6
010 01 Žilina
Email: trading@softel.sk

IČO: 31 564 496
IČ DPH: SK2020450542
Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s.
IBAN: SK76 1111 0000 0014 2602 9016 

Firma je zapísana v OR Okresného súdu Žilina Oddiel: sro Vložka č. 454/L

Script logo